AÖF İNGİLİZCE 2

Merhaba!

AÖF İngilizce 2 dersi kapsamında hazırlanan konu anlatımları ve ünite kelime listeleri paylaşımlarına hoş geldiniz!

Bu paylaşımda ve yukarıdaki ana menüdeki AÖF İngilizce menüsünde sizler için hazırlanan konu anlatımlarına, kelime listelerine ve kelime kartlarıyla kelime listelerine ulaşabilirsiniz.

Yardımcı olabilmek dileğiyle,

Derslerinizde başarılar dileriz,

My English Space

 

AÖF İNGİLİZCE 2 ÜNİTE 5A konu anlatımını bu paylaşım altında bulabilirsiniz ve daha sonra kelime kartlarını kullanarak kalıcılığı sağlayabilirsiniz.

Part A – -dİ’lİ Geçmiş Zaman

Türkçe’de –di’li geçmiş zaman ismi ile karşılık bulan bu zaman, geçmiş zamandan bahsederken en sık kullanılan zamandır. Ancak geçmiş zamandan bahsederken kullandığımız zamanlar arasında, aynı zamanda en sık karıştırılan olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Bu zamanın kullanıldığı yerlerin detaylarına girmeden önce, cümle yapısı ile başlayalım:

Affirmative (+) Negative (-) Interrogative (?)
Past Simple Kelly was at school on Monday. Kelly wasn’t at school on Monday. Was Kelly at school on Monday?
Harry did his major in teaching English. Harry didn’t do his major in teaching English. Did Harry do his major in teaching English?

 

was at school yesterday, but you were not / weren’t at school yesterday.

(Ben dün okuldaydım, ancak sen dün okulda değildin.)

 

He studied all night and got the highest score.

(Bütün gece ders çalıştı ve en yüksek notu aldı.)

 

She did not / didn’t help her roommate with her assignment.

(Oda arkadaşına ödevinde yardımcı olmadı.)

 

The accident happened last weekend.

(Kaza geçen haftasonu oldu.)

 

We ran away when we saw the dog before us.

(Önümüzde köpeği görünce kaçtık.)

 

You arrived late, so the meeting began late.

(Geç geldin ve bu yüzde toplantı geç başladı.)

 

They did not / didn’t want to stay with us.

(Bizimle beraber kalmak istemediler.)

 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, bu zamanda olumlu cümlelerde düzenli ana fiillerin sonuna –d, -ed veya –ied eklerinden birini getiririz. Ancak ana fiil düzensiz ise, ikinci (past) halini kullanırız. Dikkat ederseniz, olumsuz cümlelerde ana fiilden önce did not / didn’t yardımcı fiilinden sonra, ana fiil yalın hali ile kullanılır. İngilizce’de yaygın olarak kullanılan düzensiz fiillerin listesi için buraya tıklayınız.

 

-d -ed -ied
Past Simple – Spelling Rules e” ile biten fiilin sonuna getirilir. Çoğu fiilin sonuna getirilir. Ancak fiil sessiz + sesli + sessizharf ile bitiyorsa, genellikle sondaki sessiz harften bir tane daha yazılır. Son iki harfi bir sessiz harf ve olan fiillerin sonuna getirilir, ancak y harfi düşürülür.
agreed, liked, escaped gibi played, enjoyed, talked, stopped, planned, travelled gibi married, studied, carried, worried gibi

 

Soru cümlelerinde ve kısa cevaplarda ise, “did” veya “was / were” yardımcı fiil olarak kullanılır. Olumsuz cümlelerde olduğu gibi, soru cümlelerinde de ana fiil yalın halde kullanılır. Kısa cevap verirken, sadece “did” yardımcı fiilini kullandığımızı unutmayınız.

 

Did you speak to John?

(John ile konuştun mu?)

Yes, I did. / Yes, I spoke to John.

(Evet, konuştum. / Evet, John ile konuştum.)

No, I didn’t. / No, I didn’t speak to John.

(Hayır, konuşmadım. / Hayır, John ile konuşmadım.)

 

Were you here yesterday?

Dün burada mıydın?

Yes, I was. / Yes, I was here yesterday.

(Evet, buradaydım. / Evet, dün buradaydım.)

No, I wasn’t. / No, I wasn’t here yesterday.

(Hayır, değildim. / Hayır, dün burada değildim.)

 

Sıra geldi, bu zamanı hangi durumlarda kullandığımızı öğrenmeye:

Past Simple Tense’i geçmişte olan / tamamlanmış ve şimdiki zaman ile bir ilişkisi olmayan eylemler için kullanırız.

visited my grandfather last Saturday because he was sick.

(Dedemi geçen Cumartesi ziyaret ettim çünkü hastaydı.)

 

Angel wanted to become a doctor, but later she changed direction and became a teacher.

(Angel bir doktor olmak istedi / istiyordu ancak daha sonra yönünü değiştirdi ve bir öğretmen oldu.)

 

 

Geçmişte arka arkaya gerçekleşen eylemlerden bahsederken bu zamanı kullanırız.

woke up at eight, had a shower, ate breakfast, and got on the train to go to the meeting.

(Saat sekizde uyandım, duş aldım, kahvaltı ettim ve toplantıya gitmek için trene bindim.)

 

It was a cold day, so we decided to cut the meeting short, went to a nice cafe, and had hot chocolate.

(Soğuk bir gündü, bu yüzden toplantıyı kısa kesmeye karar verdik, hoş bir kafeye gittik ve sıcak çikolata içtik.)

 

Bu zamanda en sık kullandığımız zarf “when”dir.

When I saw her, she was in the park.

(Onu gördüğümde / gördüğüm zaman parktaydı.)

 

When I left home, it was 2 pm.

(Evden çıktığımda / çıktığım zaman, saat öğleden sonra ikiydi.)

 

Geçmiş zamanla beraber sıklıkla kullanılan zaman ifadeleri şunlardır:

last night

(dün gece)

 

last Wednesday / week / weekend / month / spring … etc.

(geçen Çarşamba / hafta / haftasonu / ay / bahar … vb.)

 

an hour / a day / four days / a week / a year / a decade … ago etc.

(bir saat / gün / dört gün / bir hafta / bir yıl / on yıl önce … vb.)

Bu konu anlatımını beğendiyseniz, bunu sayfanın altındaki sosyal medya bağlantılarında paylaşabilir ve ne kadar çok beğendiğinizi işaretleyebilirsiniz (Rate).

basit ingilizce bedava ingilizce çeviri daily english dil kursu english idioms

evde ingilizce ingilizce alıştırma ingilizce ders ingilizce gramer ingilizce kelime ingilizce konu anlatımı ingilizce konuşma ingilizce kursu ingilizce türkçe ingilizce video kolay ingilizce learn english proverbs ingilizce deyimler ingilizce atasözleri ingilizce vocabulary ingilizce kelime

açıköğretim ingilizce aöf ingilizce aöf ingilizce çıkmış sorular aöf sınav sonuçları aöf ingilizce konu anlatımı aöf ingilizce ders notları aöf İngilizce videoları aöf İngilizce ara sınav aöf ingilizce final

%d bloggers like this: