BÖLÜM 1 - GEÇMİŞ ZAMAN

İngilizce’deki geçmiş zamanlarla ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 2 - ŞİMDİKİ ZAMAN

İngilizce’deki şimdiki zamanlarla ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 3 - GELECEK ZAMAN

Gelecek zamanlarla ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 4 - ETKEN & EDİLGEN ÇATI

Active – passive voice ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 5 - GERUNDS & INFINITIVES

Sonuna -ing takısı veya önüne to alan fiillerle ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 6 - MODALS & MODAL-LIKE EXPRESSIONS

can, have to, be able to gibi kipliklerle ilgili anlatımlar

BÖLÜM 7 - ARTICLES

a, an, the ile ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 8 - NOUNS

Tekil, çoğul, sayılabilen ve sayılamayan isimlerle ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 9 - VERBS

Eylemlerle ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 10 - ADVERBS

Zarflarla ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 11 - PRONOUNS

Zamirlerle ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 12 - ADJECTIVES

Sıfatların sıralaması, derecelendirilmesiyle ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 13 - CONJUNCTIONS

Bağlaçlarla ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 14 - PREPOSITIONS

altında, arasında gibi edatlarla ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 15 - PREFIXES & SUFFIXES

Ön ek ve son eklerle ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 16 - NOUN CLAUSES

İsim cümleleriyle ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 17 - REPORTED SPEECH

Dolaylı aktarımla ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 18- ADJECTIVE CLAUSES

Sıfat cümleleriyle ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 19 - ADVERB CLAUSES

Zarf cümleleriyle ilgili konu anlatımları

BÖLÜM 20 - CONDITIONALS

Koşul-şart cümleleriyle ilgili konu anlatımları

%d bloggers like this: